Dorkling

Problemer med gyllen i tank eller stald?

Power Pack Dorkel System
En Dorkel suger 1 m3 gylle ind og blander det med m3 atmosfærisk luft. Power Pack´en, som er monteret på stativet, aktiverer og blødgør væsken i gyllen. Dorklen kører i gyllen i ca. 2 timer og behandler kun en lille mængde gylle. Den gylle, som nu er aktiveret, aktiverer resten af gyllen i tanken. Gyllen vil skumme/boble indtil alt er aktiveret. Herefter er gyllen meget nemmere at oprøre og køre ud - og lugten fra tanken er reduceret væsentligt.

 

 
 

Fordele ved dorkling af gylle:

  • Mere homogen gylle
  • Kvælstoffet bliver mere tilgængeligt for planten
  • Øger gyllens proteinindhold
  • Fosformængden bliver ens i hele tanken
  • Nedsætter luftgener ved udbringning
  • Flydelaget bliver mere porøs
  • Tanken kan tømmes helt efter få behandlinger